Inhalt

Historischer Rundweg - Bord 2

Vittinghoff-Schell-Park

Het park is vernoemd naar de gerenommeerde gemeente- en landelijke politicus Dr. Felix baron von Vittinghof-Schell

Katholieke begraafplaats

In de 19e eeuw werd op dit terrein de begraafplaats van de katholieke kerkgemeente St. Cyriakus Weeze aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog besloot men op een andere plek een nieuwe begraafplaats aan te leggen. De gemeente Weeze toverde het terrein in de jaren vijftig om tot idyllisch recreatiegebied. Sinds de jaren zeventig vindt hier het startsein van de jaarlijkse kermis plaats, inclusief overhandiging van de bijbehorende feestketting.

Dr. Felix baron von Vittinghoff-Schell

Op 3 oktober 2010 werd het ‘Alter Friedhof’-park feestelijk omgedoopt tot Vittinghoff-Schell-park. Daarmee eert de gemeente een uiterst verdienstelijk politicus uit de gemeente- en landelijke politiek.

Baron von Vittinghof-Schell werd op 3 oktober 1910 op Haus Kalbeck bij Weeze geboren. Na zijn eindexamen, dat hij in 1928 aan het ‘Collegium Augustinianum’ in Gaesdonck aflegde, studeerde hij in München, Fribourg en Keulen rechten en moderne talen. Direct na zijn promotie tot doctor in de rechten eind 1933 kreeg hij het beheer over het familiebezit van zijn ouders.

De Tweede Wereldoorlog was ook in het leven van baron Vittinghoff-Schell een ingrijpende gebeurtenis. Twee van zijn broers sneuvelden aan het oostfront en zijn moeder overleed in mei 1945 aan haar verwondingen, die ze negen weken eerder bij de bomaanval op Kalbeck had opgelopen. Bij deze luchtaanval werd Schloss Kalbeck bijna helemaal verwoest.

Na het einde van de oorlog zette Vittinghoff-Schell zich niet alleen in voor de wederopbouw van Haus Kalbeck en de bijbehorende pachtboerderijen. Van begin af aan maakte de baron zich sterk voor de problemen van zijn buren en medeburgers: eerst als bemiddelaar en tolk tussen de Duitse bevolking en de bezetter, en later als lid van de gemeenteraad (sinds 1946) en burgemeester (sinds 1947) van zijn geboorteplaats.

In de jaren vijftig ging Vittinghoff-Schell bovendien aan de slag voor de Landschaftsversammlung van het Landschaftsverband Rheinland (1953-1961) en nam hij zitting in het bestuur van het Niersverband, een waterschap (1957-1982).

Zijn vaardigheden, talenkennis en internationale contacten alsmede zijn streven naar democratische consensus en harmonie bleven ook landelijk niet onopgemerkt. Zo zat hij als rechtstreeks gekozen kandidaat van de CDU van 1961 tot 1969 in de Duitse Bondsdag en was lid van de adviescommissie van de Europese Raad en de Raad van de West-Europese Unie (1965-1969).

Als president van de ‘Deutsche Gemeindetag’ een overkoepelende organisatie voor gemeentes en gemeentelijke bonden (1966-1972), had hij een belangrijke stem in de gemeentelijke financiële wetgeving. Hij was president van de Rijnlands-Westfaalse tak van de Maltezer Orde (1971-1976), was Koninklijk Nederlandse Honorair Consul in Kleve (1972-1982) en werd in 1969 lid van het ‘Kuratorium Unteilbares Deutschland’ ten behoeve van de Duitse eenwording.

Ook zijn engagement als voorzitter van de Dombouwvereniging Xanten (1976-1986), de (mede-)oprichting van de Rotary-Club Kleve (1956-1992) en zijn steun aan de ‘Ziekenbroederschap Rijn-Maas’, die sinds 1973 pelgrimstochten voor zieken van Kleve naar Lourdes organiseert, is het vermelden waard.

Baron von Vittinghoff-Schell overleed op 13 november 1992.

Werkzaamheden in het park ‘Alter Friedhof’, jaren vijftig

Werkzaamheden in het park ‘Alter Friedhof’, jaren vijftig.

Park ‘Alter Friedhof’, blik vanuit het noorden richting station, omstreeks 1960

Park ‘Alter Friedhof’, blik vanuit het noorden richting station, omstreeks 1960.

Park ‘Alter Friedhof’, blik vanuit het zuidwesten richting ziekenhuis, omstreeks 1960

Park ‘Alter Friedhof’, blik vanuit het zuidwesten richting ziekenhuis, omstreeks 1960.

Dr. Felix baron von Vittinghoff gen. Schell (1910-1992), portretfoto

Dr. Felix baron von Vittinghoff gen. Schell (1910-1992), portretfoto.

Park ‘Alter Friedhof’, blik vanuit het noordwesten, omstreeks 1960

Park ‘Alter Friedhof’, blik vanuit het noordwesten, omstreeks 1960.