Inhalt

Historischer Rundweg - Bord 17

Villa Janssen

In 1901 liet de directeur van de zuivelfabriek in Weeze, Peter Janssen, deze chique bakstenen villa in landelijke stijl bouwen.

Een van de mooiste huizen in Weeze is ongetwijfeld het woonhuis aan de Bahnstraße 29. Deze zogenaamde ‘Villa Janssen’ is een statige, twee verdiepingen tellende villa van baksteen in een landelijke stijl. De villa werd in 1901 gebouwd met veel pompeuze architectonische details, zoals een voorgevel, zijtorentje en een rijke façadestructuur door het gebruik van afwisselend muur- en pleisterwerk. Het gebouw staat sinds 1985 onder monumentenzorg en is een van de weinige behouden gebleven voorbeelden van de architectuur uit de tijd waarin de villa’s werden gebouwd. Het is van grote betekenis voor de architectuur Weeze in het begin van de 20e eeuw en waardevol uit artistiek, wetenschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt.

Familie Janssen

Peter Janssen (1845-1914), directeur van de zuivelfabriek en jarenlang wethouder van de gemeente Weeze, liet de villa aan het begin van de 20e eeuw bouwen.

Er doen verhalen de ronde dat het gedurende de bouwperiode niet heeft geregend. Janssen was getrouwd met Elisabeth Sanders (1851-1940), een rijke vrouw uit het Nederlandse Kekerdom. In het nieuwe, ruime huis woonden alleen de familie Janssen en het dienstpersoneel. De heer des huizes was een neef van de heilige Arnold Janssen, wiens moeder Anna Katharina, meisjesnaam Wellesen, uit Weeze kwam. Het echtpaar kreeg zes kinderen: vier meisjes en twee jongens.

Zoon Leo Wilhelm Janssen werd in 1888 in het huis op nummer 90 geboren. In deze periode bestond Weeze nog uit drie zelfstandige gemeenten. De grens tussen de gemeenten Weeze en Wissen liep midden over de Bahnstraße, die in die tijd nog ‘Bahnhofstraße’ heette. De zuidelijk gelegen huizen waren alleen genummerd en behoorden niet bij een straat.

Leo erfde de villa en woonde hier met zijn familie: zijn echtgenote Louise Johanna Maria, meisjesnaam Verhoeven en afkomstig uit Elten, en hun vier kinderen, drie jongens en een meisje. Leo Janssen werkte als veilingmeester van o.a. vee, hout en inboedels uit erfenissen in Weeze en omgeving. Veel veilingen vonden plaats in zaal Macherey, tegenwoordig ‘Alt-Weeze’. De familie bezat ook een boerenbedrijf met een grote lap grond, dat door een rentmeester werd uitgebaat. Bij de villa hoorden ook een schuur en stallen waarin vooral varkens waren gehuisvest, maar ook kippen, koeien en paarden.

Het gebouw had nauwelijks te lijden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Bij een bombardement vlogen enkele delen van een reclamezuil voor het huis op het dak van het huis van de familie Janssen, maar zonder grote schade aan te richten.

Toen Leo Janssen in 1973 overleed, woonde zijn ongetrouwde dochter Marie-Luise tot aan haar dood op de bovenverdieping van het monumentale huis, waarvan de aanblik sinds de bouw nauwelijks is veranderd.

Peter Janssen (1845-1914) liet de villa in 1901 bouwen.

Peter Janssen (1845-1914) liet de villa in 1901 bouwen.

Zijn vrouw Elisabeth (1851-1940) komt uit Kekerdom (NL).

Zijn vrouw Elisabeth (1851-1940) komt uit Kekerdom (NL).

Bahnstraße (in deze periode genoemd Bahnhofstraße), aanzicht vanuit het oosten richting het station, links ‘Villa Janssen’, ansichtkaart uit circa 1910.

Bahnstraße (in deze periode genoemd Bahnhofstraße), aanzicht vanuit het oosten richting het station, links ‘Villa Janssen’, ansichtkaart uit circa 1910.

Bahnstraße, aanzicht vanuit het station richting Villa Janssen (rechts), ansichtkaart uit circa 1910.

Bahnstraße, aanzicht vanuit het station richting Villa Janssen (rechts), ansichtkaart uit circa 1910.

Bahnstraße, aanzicht vanuit het noorden richting Villa Janssen, ansichtkaart uit circa 1920.

Bahnstraße, aanzicht vanuit het noorden richting Villa Janssen, ansichtkaart uit circa 1920.

Bahnhofstraße, aanzicht vanuit het oosten richting het station, links ‘Villa Janssen’, gedeelte van een ansichtkaart uit circa 1910. In deze periode bestond de burgemeesterij Weeze uit drie zelfstandige gemeenten. De grens tussen de gemeenten Weeze en Wissen liep midden over de Bahnstraße. De zuidelijk gelegen huizen (hier links) hoorden bij Wissen.

Bahnhofstraße, aanzicht vanuit het oosten richting het station, links ‘Villa Janssen’, gedeelte van een ansichtkaart uit circa 1910. In deze periode bestond de burgemeesterij Weeze uit drie zelfstandige gemeenten. De grens tussen de gemeenten Weeze en Wissen liep midden over de Bahnstraße. De zuidelijk gelegen huizen (hier links) hoorden bij Wissen.