Inhalt

Historischer Rundweg - Bord 18

Sent-Jan-Kapel

Processie met eeuwenoude traditie

De huidige kapel werd in 1914 op een historische locatie gebouwd.

Vermoedelijk bouwde en onderhield een broederschap in de vijftiende eeuw ook al een kerk.

Franciscanen van het klooster Marienwasser gaven op deze plek les aan kinderen uit boerengezinnen uit de omgeving.

Toen de kapel in verval raakte, verbood de Heer von Hertefeld een renovatie. Het godshuis stortte in 1609 in en na de oorlogs- en pestjaren werd het in de jaren 1650 weer opgebouwd. Nadat de kapel in 1914 grondig gerenoveerd was, werd na 1945 de schade, die in de oorlog veroorzaakt was, hersteld.

Bedevaartstochten

Volgens de overlevering werden er in de achttiende eeuw al bedevaartstochten naar deze kapel gemaakt. Veel bedevaartgangers vroegen Johannes de Doper voor zijn kapel om hulp bij hoofdpijn (vörr de Koppinn), wat echter alleen bij het vroege krieken van de dag geholpen zou hebben. Tot het begin van de negentiende eeuw waren er onderkomens voor de bedevaartgangers en jaarlijks werd er voor de Sankt-Johannes-Kapel een feest gevierd.

In vroegere jaren werd de kapel opvallend vaak door vrouwen bezocht, die de heilige bij de zoektocht naar een geschikte man om hulp vroegen: “Sent Jan, gäv mej änne guje Mann!” Dit gebed staat op de gevel van een huis in de nabijgelegen wijk St. Jan. Vanaf 1949 kregen gezinnen uit Weeze en vooral mensen die uit de Duitse oostelijke gebieden verdreven waren, goedkope stukken bouwgrond op het zogenaamde ‘St. Jan Feld’.

Sinds jaar en dag organiseert de parochie St. Cyriakus Weeze samen met de St.-Johannes-Broederschap op de gedenkdag van deze heilige bedevaartstochten naar de kapel. Deze vindt plaats op 24 juni of op de zondag daarvoor of daarna. Daarbij loopt de processie vanaf de parochiekerk naar de kapel. Na het vereren van de heilige trekken de gelovigen door de feestelijk versierde wijk St. Jan en keren daarna terug naar de Cyriakus-kerk.

Processies waren in de oorlog door de nazi´s verboden. De eerste processie na de oorlog naar de St. Jan-Kapel, beschadigd door het oorlogsgeweld, vond plaats op zondag 24 juni 1945. De Weezer priester Wilhelm Mütter had hiertoe de aanzet gegeven. Vanaf 1946 vond de processie weer zoals gebruikelijk ’s morgens vroeg ten tijde van de ochtenddauw plaats.

St. Johannes-Schützenbruderschaft Weeze 1698 e.V.

Tot op de dag van vandaag dragen de leden van het katholieke Johannesschuttersgilde uit Weeze zorg voor de Sent-Jan-kapel: ze onderhouden de kapel en renoveren hem daarnaast regelmatig. Hiervoor kregen ze uiteindelijk financiële steun van het fonds van de plaatselijke Volksbank.

De familie Gerhard Dicks, die pal naast de kapel woont, is hier sinds decennia bij betrokken. Op de feestdag van de heilige Johannes de Doper zorgt het ‘kapelteam’, dat uit leden van het schuttersgilde bestaat, voor een verzorgde omgeving en een versierde kapel. Sinds 2016 is de broederschap eigenaar van de kapel.

De St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze e.V. bestaat al meer dan 300 jaar.

Het is zeker dat al in 1698 naast de Junggesellenbruderschaft Wissen/Laar een katholiek St.-Johannes schuttersgilde in Weeze bestond. Hun oudste schuttersketting, die in de Tweede Wereldoorlog op Slot Kalbeck verloren ging, was voorzien van een koningspenning met het jaartal 1698 erop.

De kaart toont de ‘St. Johann Busch’, de locatie van de Sent-Jan-Kapel rond 1730. Bron: LAV NRW Düsseldorf, kadaster van Kleef, Herrlichkeit Wissen, folio 5, 1731/1732.

De kaart toont de ‘St. Johann Busch’, de locatie van de Sent-Jan-Kapel rond 1730. Bron: LAV NRW Düsseldorf, kadaster van Kleef, Herrlichkeit Wissen, folio 5, 1731/1732.

De Sent-Jan-Kapel in de jaren vijftig. Op de achtergrond de nieuwe huizen in de Sent-Jan-Straße.

De Sent-Jan-Kapel in de jaren vijftig. Op de achtergrond de nieuwe huizen in de Sent-Jan-Straße.

Links: borstplaat van de oude koningsketting van de St. Johannes- Schützenbruderschaft 1698 Weeze e.V.. Rechts: borstplaat van de oude koningsketting van de St. Jan-Junggesellen-Bruderschaft Wissen/Laar. De familie von Loe stelde deze aan de Weezer broederschap ter beschikking.

Links: borstplaat van de oude koningsketting van de St. Johannes- Schützenbruderschaft 1698 Weeze e.V..

Rechts: borstplaat van de oude koningsketting van de St. Jan-Junggesellen-Bruderschaft Wissen/Laar. De familie von Loe stelde deze aan de Weezer broederschap ter beschikking.

Voor de Sent-Jan-Kapel: Andreas Halmanns met het vaandel van het district, districtskoning Johannes Halmanns, minister Johannes van Husen, schutterskoning Norbert Mülders (eerste voorzitter), minister Norbert Hermens, kringkoning Stephan Gorthmanns, Arnd Hurkens met het vaandel van het district.

Voor de Sent-Jan-Kapel: Andreas Halmanns met het vaandel van het district, districtskoning Johannes Halmanns, minister Johannes van Husen, schutterskoning Norbert Mülders (eerste voorzitter), minister Norbert Hermens, kringkoning Stephan Gorthmanns, Arnd Hurkens met het vaandel van het district.

De Sent-Jan-Kapel in de jaren twintig. Foto: Dr. Wilhelm Macherey.

De Sent-Jan-Kapel in de jaren twintig. Foto: Dr. Wilhelm Macherey.

Colofon

Inhoud: Gemeentearchief Weeze en Hans-Gerd Vrede / St. Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze e.V..

Fotobron: Gemeentearchief Weeze en Hans-Gerd Vrede / St. Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze e.V..

Vormgeving: designgruppe koop, www.designgruppe-koop.de.