Inhalt

Historischer Rundweg - Bord 7

Haus Eyll – Heekeren

Het eeuwenoude kasteel werd in de jaren zestig gesloopt.

Beschrijving

Haus Eyll (ook Heekeren genoemd) lag ten noorden van de kerk van Weeze op de westelijke oever van de rivier de Niers. Het gebouw bestond uit een grote woontoren met meerdere bijgebouwen en een behoorlijk dikke buitenmuur. Het was een massief bakstenen bouwwerk, waaronder zich een grote kelder bevond. Het hoofdgebouw was parallel aan de westelijke oever van de Niers gebouwd en de vertrekken voor de bedienden bevonden zich in een kleine rechthoekige vleugel, die uitkeek op het westen. Wat meer richting noordwesten stond een vierkante stal.

Eigenaren

Het landgoed wordt voor het eerst in 1425 als ‘guet van Eyll’ in een oorkonde van Klooster Gravendaal genoemd. De familie Van Eyll, met Sander van Eyll als lid van de plaatselijke rechtbank, wordt al in 1422 vermeld in overgeleverde bronnen. In 1440 kreeg Giesbert von Eyll het kasteel van een heer zu Loe und Geijsteren in leen.

In 1558 verkocht Willem von Schewick zu Driesberg bei Kessel zijn Haus Eyll aan Johann Hagedorn, wiens dochter Hilleken met Johann von Heeckeren trouwde. Hij werd de nieuwe eigenaar van het kasteel. Zijn naam verdrong de oude benaming van het kasteel, waardoor het gebouw sindsdien Eyll-Heekeren genoemd wordt.

Tot het einde van de zeventiende eeuw was het kasteel eigendom van de familie Kersskorff. Daarna viel het landgoed in handen van de barones van Eynatten, die het hele complex aan Maria Elisabeth von Daell zu Hoest overdroeg. Na de dood van barones Juliane van Daell zu Eyll werden de barons van Hövel tot Westerflier en Wezeveld de nieuwe eigenaars. De laatste eigenaresse verkocht het complex met alle grond en bijbehorende rechten in 1853/1854 uiteindelijk aan de familie Snelting uit Megchelen bij Gendringen (NL). Zij beheerden het complex tot in de twintigste eeuw.

Oorlogsschade

De familie Snelting woonde in een bijgebouw met bijbehorende stallen, op korte afstand van het hoofdgebouw en de schuur. Tot de evacuatie van alle inwoners van Weeze tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog woonden in het historische hoofdgebouw Huize Heekeren de families Klaas, Weynhoven en Bongers. In de laatste weken van de oorlog trof een bom de kolossale linde, die voor het bijgebouw stond. Een andere granaat verwoestte later de schuur.

Wilhelm Snelting nam na de oorlog de vooralsnog provisorische renovaties op zich. Delen van het hoofdgebouw werden hierbij niet meer als woningen, maar als schuur gebruikt. Alleen de familie Klaas bewoonde nog een tijdje het gebouw dat parallel aan de Niers gelegen was.

Sloop van de gebouwen

De aanzienlijke oorlogsschade aan alle gebouwen bemoeilijkte een zorgvuldige restauratie. Vooral het dak moest dringend gerepareerd worden. Het complex raakte meer en meer in verval en uiteindelijk besloot men in 1962 om het te slopen. Alle grond werd in bouwgrond veranderd, verkaveld en aan geïnteresseerden verkocht. Enkele percelen zijn echter nog in bezit van de familie.

Keldergewelven

Vandaag de dag herinneren niet alleen de eeuwenoude keldergewelven in de tuin van de in 2004 gestorven ereburger van Weeze, Franz Macherey, aan het voormalige kasteel, maar ook de straatnaam ‘Am Heekeren’.

Haus ‘Heeckeren’ aan de Niers, ten noorden van het stadscentrum - (Uitsnede, kadaster van Kleef, Weeze nr. 14, 1731/1732).

Haus ‘Heeckeren’ aan de Niers, ten noorden van het stadscentrum (Uitsnede, kadaster van Kleef, Weeze nr. 14, 1731/1732)

Haus Eyll-Heekeren, luchtfoto vanuit het zuidwesten, 1962.

Haus Eyll-Heekeren, luchtfoto vanuit het zuidwesten, 1962.

Haus Eyll-Heekeren, sloop 1967.

Haus Eyll-Heekeren, sloop 1967.

Haus Eyll-Heekeren, keldergewelven in de tuin van Macherey, jaren zeventig.

Haus Eyll-Heekeren, keldergewelven in de tuin van Macherey, jaren zeventig.

Haus Eyll-Heekeren, in verval en onbewoond, 1963.

Haus Eyll-Heekeren, in verval en onbewoond, 1963.

Colofon

Inhoud: Gemeentearchief Weeze, Siegfried Janssen † (Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte e.V.), laatste update 2016

Fotobron: Gemeentearchief Weeze en Arbeitskreis Weezer Heimatgeschichte e.V.

Vormgeving: designgruppe koop, www.designgruppe-koop.de